top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Statistika

Broj pregleda članka : 172809

Ko je na sajtu

 90 gostiju na sajtu

Generisanje global. kapit.

Loš epilog tranzicije

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija
Sа konceptima tranzicije po nekom od nemetnutih modela expres privatizacije - šok terapije, rasprodajne, divlje, pljačkaške privatizacije - nije ostvarena samoodrživa tržišna ekonomija, bez extrene finansijke zavisnosti i bez nedovoljne zaposlenosti i iznuđenog izvoza radne snage

Home
Izdvajamo kao NAJAKTUELNIJE - NAJNOVIJE

 

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK

knjiga - štampano i elktronsko izdanje

 

Izdvajamo kao

NAJAKTUELNIJE - NAJNOVIJE 

Nezaposlenost u fokusu: i dalje akutno stanje u Srbiji 

E6. Anatom. evr. ekon.... Stope nezaposlenosti - heterogene, uveliko iznad "prirodne stope", a u Srbiji najteže rešiv problem 

E4. Anatom. evr. ekonom... Bruto domaća štednja u odnosu na ukupne investicije, po stanovniku

E5. Anatom. evrop. ekon. - Inflation, average consumer prices, Percent change

E3. Anatom. evrop. ekon. - Gross national savings (Bruto domaća akumulacija), per capita, u korelaciji sa dostignutim nivoom razvoja (GDP per capita) u 2013

... još neka potenciranja koje zaslužuje faktografija u donjoj tabeli:

(a) više je nego očigledan napred istaknuti aksiom da razvijenije zemlje, zemlje sa enormno  višim GDP per capita - bez obzira na to što imaju niske stope rasta i nedovoljne stope štednje (%of GDP) ) - ostvaruju veću bruto domaću štednju po stanovniku. To je naročito istaknuto kod prvih petnaest zemalja rangiranih po visini dostignutog nivoa GDP per capita (koll. 1);

(b) i obrnuto kod zemalja sa niskim nivoom GDP per capita, (naročito od pozicije 33 - Montenegro do pozicije 39 - Moldova) prosečna bruto nacionalna štednja po stanovniku u periodu 2004-13 ne dostiže ni 1000 US$, koji se, uz napomenu da je u tome periodu US$ znatno izgubio realnu vrednost;

(c) na žalost, u ovoj sumornoj grupaciji nalazi se i Srbija sa 691 US$. Pa eto, veruj Srbijo da će ti kroz pretpristupne pomoći, druge donacije i FDI veće nego, biti dato koliko je potrebno za oporavak tvojih proizvodnih potencijala i za ostvarivanje zadovoljavajućeg nivoa bruto domaće akumulacije.

Zbog toga građani Srbije, ne bi bilo lepo, civilizacijski, da svoje simpatije poklanjate tamo na neku drugu stranu, s koje vam nikad nije stigla nikakva podrška, pomoć, nikakva šansa za razvoj… Čak ni dobrodošle sankcije, a kamoli "darovi" s neba "Milosrdnog anđela"!

 

E2. Anatom. evr. ekon. - GDP per capita, dostignuti nivo razvijenosti u 2013, rang pozicije i dinamika

Izvod za ilustraciju

Deset zemalja sa najvišim i najnižim GDP per cap.

Deset zem. sa najvišim GDP per cap.

Deset zem. sa najnižim GDP per cap.

Rang pozic.

Zemlja

GDP per capita, current prices, U.S.$, in 2013

Rang pozic.

Zemlja

GDP per capita, current prices, U.S.$, in 2013

1.

Norway

100.318

30.

Romania

8.910

2.

Switzerland

81.324

31.

Bulgaria

7.328

3.

Denmark

59.191

32.

Belarus

7.577

4.

Sweden

57.909

33.

Montenegro

7.026

5.

U S

53.101

34.

Serbia

5.907

6.

Austria

48.957

35.

Macedonia

4.944

7.

Netherlands

47.634

36.

Alban

4.610

8.

Finland

47.129

37.

B - H 

4.598

9.

Ireland

45.621

38.

Ukraine

3.919

10.

Belgium

45.384

39.

Moldova

2.229

 

E0. Innovated and expanded the picture of European (and the U.S.) economy, with data for 2013 (11 indicators) 

In the background of the latest international current events, maybe even acuteness or, why not say, growing cold war, as many times in history, are economic position and interests. They are clear enough seen from the pictures provided by the lower synthetic article E0. Innovated and expanded the picture of European (and the U.S.) economy, with data for 2013 (11 indicators). It contains data and indicators on the positions, levels of economic development of individual countries and groups, as well as indicators of the dynamic changes of these positions.

Just the latter are particularly topical now not only economic, but even more from the geopolitical point. Primarily reflected in a large imbalances (unequal) economic growth rates, under whose influence comes to seem small, but in the long term, even the medium-term, large-scale changes in position, the balance of forces in the global world economy. Therefore, for the first time, otherwise very often on this site reviewed the economic growth rate, in this article we look at factography and from the geopolitical point of view.

 E1. Anatom. evr. ekon. - GDP rast u stalnim cenama (%), prosek 2004-13


Numerical Abstract Submission

 

E0. Inovirana i proširena slika Evropskih (sa US) ekonomija podacima sa 2013 godinom (11 indikatora) 

G7 vs BRIC zemlje - po sopstvenom kapitalu i spoljnom dugu Kina ispred US, India i Rusija ispred, Francuske, UK i Italije

Čudesna i/ili čudovišna slika sveta finansija o čemu ubedljivo svedoči asemetrija, debalans, deformacija... odnosa ostvarivanja štednje (akumulacije) i stanja spoljnih dugova 

Inoviran i potpuniji odgovor od onoga koji dao članak "Ko je externo prezadužen: koje od najrazvijenijih/najvećih i malih/slabih balkanskih ekonomija, objektivni indikatori i kriterijumu stavljaju u fokus?"

E12. Anatomija evropskih... Zemlje sa većim FDI inflows (uvozom FDI) i većim FDI outflows (izvozom FDI) - ključ za razumevanje liberalizovanog sveta finansija i poziciju pojedinih zemalja u njemu 

E1. Anatomija evropskih ekonomija ... GDP rast, godišnji %, prosek 2000-13 

Dugoročni (1965-2011) trendovi zaposlenosti i nezaposlenosti najubedljivije govore o dubini pada i težini oporavka Srbije 

U Evropi sa US - Mnogo više deficitnih, nesposobnih da stvaraju koliko troše, odnosno razvijenih koji se lako pokrivaju iz globalne štednje  

Uz E5a - Surplus or deficit (-) Savings for cover Total investment, par capita, US$, in %

E12. Inovirana slika Evropskih ekonomija sa 2013. g. - veliki debalansi i paradoksi; Sinteza, zaključne opservacije

NONSENS! - ono što jaki za sebe smatraju normalnim, za slabe - "otrovno voće"

Quid licet Jovi non licet bovi (lat.) - Što je dozvoljeno Jupiteru, nije volu

Srbijo, da bi se spasila, prestani verovati u čuda bilo koje vrste, , sem u svoj znoj, odricanje, muku... 

I dalje, spoljni dugovi po stanovniku jasno govore o skandaloznim deformacijama i apsurdima u korišćenju "globalne štednje" i Svetu finansija uopšte 

Nema većih stopa rasta - nema povratka pretkriznih zlatnih neo-liberalnih godina razvijenih ekonomija

No higher growth rates - no return pre-crisis gold neo-liberal years of developed economies

E9a. Anatomija ... Iako ne demaskira sve, analiza javnog duga u korelaciji sa javnim rashodima i suficitom - deficitom, otkiva mnogo deformacija u liberalizovanom Svetu finansija 

E9a. Anatomy ... Although not unmasks all, the analysis of the public debt in correlation with public expenditure and surplus - deficit, reveals many deformations of liberalized financial world

S1. Growth rates in 2013 - a paradigm of market fundamentalism in a grouping dominated, causing continued long lasting trend much lower growth rates and a shrinking share of world total of GDP

 S2. Stope rasta GDP u 2013. u trend analizi pokazuju da su svi krizom usporeni, ali razvijene i posttranzicione zemlje znatno više

S2. Rates of GDP growth in 2013th in the trend analysis showed that all with the crisis slowed, but developed and post-transition countries much more

S1. Stope rasta u 2013: paradigma tržišnog fundamentalizma u grupacijama u kojima dominira, uzrokuje nastavak dugorčnog trenda mnogo nižih stopa rasta i sve manjeg učešća u svetskom GDP totalu

E9. Anatomija ... Sveukupni državni (javni) dug... Skandalozna slika Sveta finansija kao posledica totalne liberalizacije

General govern. gross debt u kompleksnijem kontekstu pokazuje skandaloznu, mada nedovoljno transparantnu sliku javnih finansijsa evropskih ekonomija i USA

E9. Anatomy ... General government gross debt .. scandalous pictures World of Finance as a result of total liberalization

E8a. Anatomija Evropskih ekonomija... Javne finansije - Drastične razlike se ne ublažavaju nego zamagljuju i povećavaju

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj 

E8a. Anatomy of the European economy ... Public finances - Drastic inequalities are do not mitigate than blur and increase

E8. Anatomy of European economies ... General government total expenditure, rank position, correlated with E9. Government debt 

E8. Anatomija Evropskih ekonomija... Sveukupna državna potrošnja, rang pozicije, u korelaciji sa E9. Državni (javni) dug 

Galerija sjajnih bisera - o nesposobnosti i lutanju države i posle 2000. kao glavog menadžera tranzicije u tržišnu ekonomiju i oporavka

E7. Anatomija evropskih ekonomija... Stope nezaposlenosti - heterogene, uveliko iznad "prirodne stope", a u Srbiji najteže rešiv problem 

E6. Anatomija evropskih ekonomija... Pokazatelji o FDI u odnosu na investicije, najbolje govore da one mogu biti samo dopunski a nikako glavni oslonac razvoja

E1. Anatomija evropskih ekonomija - ekonomske pozicije i performanse; Sintetički prikaz

5. Anatomija sadašnjih defektnosti i anomalija u ekonomiji Srbije i njenom društvenom ambijentu čije oklanjanje je preduslov potrebnog oporavka

4. Nevolje "Evro-fanatika" - i svih nas

3. Kako većina zemalja dolazi u finansijsku neo-kolonijalnu poziciju dok drugi, manji broj zemalja postaju savremene finansijske neo-kolonijalne imperije 

2. Dužnički neo-kolonijalizam

1. "Put u Evropu" - odakle krećemo i kakav je ambijent kome težimo

0. Prologomena - nagoveštaji suštine

"Što je mnogo, mnogo je" - vredi narodna čak i u (eventualnoj) predizbornoj kampanji

Tako se rađao postsocijalistički, postranzicioni kapitalizam u Srbiji i širem okruženju

Velike promene učešća zemalja i grupacija u generisanju globalne štednje - akumulacije

 Primarni izvori globalnih tokova kapitala iz manje razvijenih zemalja naglo jačaju,  dok iz najrazvijenijih postaju sve slabiji. U prvima još uvek dominira mentalitet apstiniranja od ekstravagantne potrošnje, a u drugima jak potrošački mentalitet: čak i do 80% GDP-a ide na potrošnju domaćinstava. Pa ipak, začuđujuće je da i neki Nobelovci predlažu povećanje potrošnje kao recept za savladavanje aktuelne krize, ne prepoznavajući da to sada u njihovim zemljama nije Kejnzijanski tip manjka agregatne robne tražnje i da se ona danas mora da obezbeđuje na drugačiji način nego u vreme Velike ekonomske krize iz tridesetih godina prošlog veka.
 

The primary sources of global capital flows from less developed countries sharply strengthened, while the most developed are becoming weaker

In the first dominating mentality of abstinence, while in others the wasteful behavior: up to 80% of GDP goes to household consumption. Yet, even some Nobel laureates propose to increase spending, not recognizing that it is not lack of Keynesian type deficit of aggregate commodity demand and that she now has to enhance in a different way than during the Great Depression of the thirties of last century.

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija

Sа konceptima tranzicije po nekom od nemetnutih modela expres privatizacije - šok terapije, rasprodajne, divlje, pljačkaške privatizacije - nije ostvarena samoodrživa tržišna ekonomija, bez extrene finansijke zavisnosti i bez nedovoljne zaposlenosti i iznuđenog izvoza radne snage 

Razvijeni neoliberalni kapitalizam u uslovima dvojnog i divergentnog debalnsa GDP, gubi korak zbog neshvatanja da se agregatna robna tražnja mora obezbeđivati na drugačiji način

Samo preuzimanjem domaćih trišta zemalja u razvoju i najnerazvijenijim zemljama i kočenja njihovog ekonomskog razvoja - umesto podržavanja i povećanja njihove kupovne snage i uvozne sposobnosti iz najrazvijenijih zemalja - na duži rok je pogubna strategija za same najrazvijenije zemlje

Dugogodišnja slaba ekonomska samoodrživost - govore podaci 1976-2013

 Činjenice govore: Srbija (ranije SFRJ) još od šesdesetih nema ekonomsku samoodrživost 

Glavni neto izvoznici i uvoznici kapitala, 2012 u odnosu na 2002

Major Net Exporters and Importers of Capital, 2012 in comparison to 2002

Od stalnog, rastućeg zaduživanja veće zlo je samo shvatanje da je ono spasonosno 

Katarza sadašnjih je pozitivna - ali sama po sebi ne vraća natrag u Pandorinu kutiju ispuštena zagađenja u devedesetim

Pro-Kejnzijanska receptura je provizorno pomogla, ali nema ni nekadašnjeg ni nekog novog Kejnza koji bi duh neoliberalističkog tržišnog fundamentalizma vratio u Pandorinu kutiju

Pro-Keynesian recipies are tentatively helped, but no former or a new Keynes which could the spirit of neoliberal market fundamentalism go back in Pandora's box

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u savremeni represivni tržišni fundamentalizam

Inflacija, ekonomski rast, u svetlu javne potrošnje, monetarnih agregata i nezaposlenosti - Komparativna faktografija uz kratka preliminarna potenciranja - 69 zemalja, 2000-12

Kakva bi bila "civilizacijska" dodatna tranzicija pod EU okriljem 

S1. Nužnost, štaviše imperativ oporavka i razvoja ...

Nezavidna ekonomska pozicija i razvojni zaostatak Srbije posmatran kroz GDP per capita, u komparaciji sa 8 relevantnih okolnih zemalja

Drastične, neverovatne nejednakosti GDP per capita se nastavljaju i u 2012...

Drastic, incredible unevenness GDP per capita continues and in the 2012 ...

 


bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com