top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Statistika

Broj pregleda članka : 161296

Ko je na sajtu

 50 gostiju na sajtu

Home
HOME

 

EKONOMSKE MAKSIME

Joan Robinson o štednji, preduzetništvu…

Čovek radi da bi zaradio, ali ta zarada nije ostvarena da bi se utrošila već da bi se uložila kao nov kapital; ovaj uvećani kapital donosi nove zarade, koje se opet ulažu, i taj se proces kružno nastavlja. Naravno, uvek je bilo kapitalista koji su trošili novac na raskoš ili su ga rasipali na razmetanje; no klasični predstavnici kapitalizma uživali su u radu - ne u trošenju. To načelo da se kapital akumuliše umesto da se troši jeste premisa veličanstvenih dostignuća našeg modernog industrijskog sistema. Da čovek nije imao asketski stav prema radu i želju da plodove svog rada ulaže u razvijanje prirodnih mogućnosti ekonomskog sistema, nikad ne bismo mogli postići napredak u ovladavanju prirodom; upravo nam taj porast proizvodnih snaga društva prvi put u istoriji dopušta da zamislimo budućnost u kojoj će prestati neprekidna borba za zadovoljavanje materijalnih potreba. (Joan Robinson - Ekonomska filzofija,  83)

 

 ================================================================

KATEGORIJE

Promene sistema i Srbija

Kratki članci - Separati - Reagovanja

Samo o ekonomiji Srbije

Ekonomski problemski članci

O fundamentalnim promenama u Svetu ekonomije

Savremeni Svet novca i finansija

Globalni Svet ekonomije 

Novi -  TREND ANALIZE NAJVEĆIH

NOVI - SRBIJA NA BALKANU

Turbulentne devedesete (i pre njih)

"EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA" - knjiga u p

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK

Curriculum VitaeNapisao Prof. Dr Stanko Radmilović   
petak, 27 mart 2015 09:45

 HOME

========================================================================

Najnoviji/Najaktuelniji članci

Merljiva činjenica da je GDP Srbije dramatično manji, ne može biti neutralisana arbitrarnom ocenom da je "ugled Srbije danas dramatično veći"

Neostvarivanjem svojih bazičnih premisa ekonomski neo-liberalizam se direktno samo-negira

Kad dođe do nemogućnosti rastućeg zaduživanja za pokrivanje stalnih i velikih deficita, neminovno oživljava bauk inflacije

LAKRDIJA SA STVARANJEM LAŽNE SLIKE O „ZADOVOLJAVAJUĆIM STOPAMA RASTA“, „DINAMIČNOM RASTU“, DEFINITIVNOJ POBEDI NAD RECESIJOM … 

Ne, nije to Euroskepticizam bez razloga, nego surova realnost

Koje zemlje (ne) mogu svojom bruto domaćom štednjom/akumulacijom da finansiraju svoje bruto domaće investicije

Neizlečeni (neizlečivi) recidivi nereformisanja države, državnih vlasti 

Krizni simptomi u globalizovanom svetu ekonomije ne mogu biti otklonjeni bez promena shvatanja i odnosa u domenu tržišta i agregatne robne tražnje

Lice, naličje i neizbežan epilog veštačkog održavanja "realnog deviznog kursa"

Neo-liberalističke kontroverze ali i komparativni haos u sadašnjim javnim finansijama

Kad dođe do nemogućnosti rastućeg zaduživanja za pokrivanje stalnih i velikih deficita, neminovno oživljava bauk inflacije

O sebičnom karakteru neo-liberalizma, tačnije Market fundamentalism sistema i svetskog ekonomskog poretka, najbolje govore podaci o javnim finansijama

Srpski "ekonomski brod" - ma koliko da je još daleko, ubrzano plovi po kursu "grčkog scenarija" 

Objektivni, makroekonomski pokazatelji uspešnosti svake Vlade

"Nećemo biti siromah u EU, 2015. je godina razvoja", a naučno verifikove istine i neoborive empirijske činjenice na to govore: ništa dalje od objektivno mogućeg...

Defektnosti i anomalije u ekonomiji Srbije i njenom društvenom ambijentu čije oklanjanje je preduslov potrebnog oporavka 

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj 

Neuspeo jugoslovenski pokušaj izgrađivanja socijalizma - modifikovanog zastranjivanja od konkurentskog, tržišnog sistema

U prošlom veku tri velika zastranjivanja od racionalne, konkurentske, tržišne solucije, sa i danas teškim posledicama 

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo 


 
U nastavku je specifikovano samo po nekoliko najnovijih/najaktuelnijih članaka u nekim kategorijama

 

PROMENE SISTEMA I SRBIJA

Neostvarivanjem svojih bazičnih premisa ekonomski neo-liberalizam se direktno samo-negira

O sebičnom karakteru neo-liberalizma, tačnije Market fundamentalism sistema i svetskog ekonomskog poretka, najbolje govore podaci o javnim finansijama

Defektnosti i anomalije u ekonomiji Srbije i njenom društvenom ambijentu čije oklanjanje je preduslov potrebnog oporavka

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj  

Neuspeo jugoslovenski pokušaj izgrađivanja socijalizma - modifikovanog zastranjivanja od konkurentskog, tržišnog sistema 

U prošlom veku tri velika zastranjivanja od racionalne, konkurentske, tržišne solucije, sa i danas teškim posledicama 

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo 

IX.VELIKE EKONOMSKE DISTORZIJE KAO POSLEDICA FUNDAMENTALNOG NEDOSTATKA

VII. FUNDAMENTALNI NEDOSTATAK (DO)SADAŠNJEG SAMOUPRAVNOG, DRUŠTVENO-SVOJINSKOG SISTEMA 

VI. DOMINACIJA I NEZADOVOLJAVAJUĆI REZULTATI NEOLIBERALNO-MONETARISTIČKOG KONCEPTA I TRAŽENJE BOLJEG REŠENJA U VIDU EKONOMIJE PONUDE 

V. NEOLIBERALNO-MONETARISTIČKI KONCEPT 

IV. KEJNZIJANSKA EKONOMSKA TEORIJA I AKTIVISTIČKA EKONOMSKA POLITIKA 

III. Teorijske osnove tržišnog sistema u uslovima perfektne konkurencije

II. Polazna hipoteza: slab privredni sistem uzrokovao a pogrešna ekonomska politika potencirala ekonomsku krizu

I. Rastuća ekonomska kriza


Kratki članci - Separati - Reagovanja

LAKRDIJA SA STVARANJEM LAŽNE SLIKE O „ZADOVOLJAVAJUĆIM STOPAMA RASTA“, „DINAMIČNOM RASTU“, DEFINITIVNOJ POBEDI NAD RECESIJOM … 

Neo-liberalističke kontroverze ali i komparativni haos u sadašnjim javnim finansijama

Neostvarivanjem svojih bazičnih premisa ekonomski neo-liberalizam se direktno samo-negira 

Srpski "ekonomski brod" - ma koliko da je još daleko, ubrzano plovi po kursu "grčkog scenarija" 

Objektivni, makroekonomski pokazatelji uspešnosti svake Vlade

"Nećemo biti siromah u EU, 2015. je godina razvoja", a naučno verifikove istine i neoborive empirijske činjenice na to govore: ništa dalje od objektivno mogućeg...

Katarza sadašnjih je pozitivna - ali sama po sebi ne vraća natrag u Pandorinu kutiju ispuštena zagađenja u devedesetim 

Stope rasta, formiranje i upotreba GDP, u prethodne tri decenije, u Srbiji i njenom okruženju - siže

Eksterni sektor za slabe ekonomije - jedno vreme varljivi spas, a zatim brutalne posledice

 

Samo o ekonomiji Srbije

Merljiva činjenica da je GDP Srbije dramatično manji, ne može biti neutralisana arbitrarnom ocenom da je "ugled Srbije danas dramatično veći"

Ne, nije to Euroskepticizam bez razloga, nego surova realnost

Galerija sjajnih bisera - o nesposobnosti i lutanju države i posle 2000. kao glavog menadžera tranzicije u tržišnu ekonomiju i oporavka

Kako je upropaštavana poljoprivreda, za Srbiju pioritetna - možda, "daleko bilo", last resort , poslednje utočištoe

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj

Lice, naličje i neizbežan epilog veštačkog održavanja "realnog deviznog kursa"

"Tržišno" formiranje deviznog kursa "u zavisnosti od ponude i tražnje deviza" - fatalne nebuloze

2. Dužnički neo-kolonijalizam u koji je upala i Srbija

Sumorna ekonomska stvarnost Srbije – umesto oporavka stagflacija

Kako ponovo zaposliti milion radnika

Da Srbija "teško diše" nepobitan dokaz je da se mora (nerazvojno) zaduživati - za "podršku budžetu"; sve dok je tako, od oporavka nema ništa!!

Iluzije prevelikih očekivanja od Foreign Direct Investments (FDI)

Inflacija u periodu 1959-2011. u Srbiji i komparacija sa okruženjem

 

Ekonomski problemski članci

Koje zemlje (ne) mogu svojom bruto domaćom štednjom/akumulacijom da finansiraju svoje bruto domaće investicije

Neizlečeni (neizlečivi) recidivi nereformisanja države, državnih vlasti 

Krizni simptomi u globalizovanom svetu ekonomije ne mogu biti otklonjeni bez promena shvatanja i odnosa u domenu tržišta i agregatne robne tražnje

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u savremeni represivni tržišni fundamentalizam

Kapitalan i nepobitan nalaz: Bruto domaća štednja (akumulacija) je razvojno primarna, FDI su sekundarne ili marginalne 

Privlačne zablude tržišnog fundamentalizma u Srbiji (i bivšoj Jugoslaviji) traju odavno - čak i nesvesno 

Suština Kopenhagen kriterijuma za prijem u EU: primamo dovoljno unapređene, a ne one koji bi da ih mi “debelo” subvencionišemo i unapredjuemo 

Od stalnog, rastućeg zaduživanja veće zlo je samo shvatanje da je ono spasonosno

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo    

 

O fundamentalnim promenama u Svetu ekonomije

Razvijeni neoliberalni kapitalizam u uslovima dvojnog i divergentnog debalnsa GDP, gubi korak zbog neshvatanja da se agregatna robna tražnja mora obezbeđivati na drugačiji način 

I. Velike promene u svetu realne ekonomije i finansijalizacije - sažeta trodecenijska (1980-2010) faktografija u G7, BRIK, ostalim G20 zemljama, Srbiji i njenom širem okruženju 

Enormne razlike u razvijenosti - osnovni debalans u globalnom Svetu ekonomije, iako se „gura pod tepih“ 

Spoljni dugovi - korištenje "globalne štednje" (akumulacije - po stanovniku jasno govore o velikim deformacijama i apsurdima 

II. Opasne neravnomernosti ekonomskih stopa rasta u svetlu formiranja i upotrebe GDP - Poente za razumevanje 

 

Savremeni Svet novca i finansija

Kad dođe do nemogućnosti rastućeg zaduživanja za pokrivanje stalnih i velikih deficita, neminovno oživljava bauk inflacije

Ostvarivanje bruto domaće štednje (akumulacije, kapitala) po zemljama i grupacijama; Na koliki potencijal (može da) reflektuje nova BRIC Razvojna banka

Čudesna i/ili čudovišna slika sveta finansija o čemu ubedljivo svedoči asemetrija, debalans, deformacija... odnosa ostvarivanja štednje (akumulacije) i stanja spoljnih dugova 

Ko je externo prezadužen: koje od najrazvijenijih/najvećih i malih/slabih balkanskih ekonomija, objektivni indikatori i kriterijumu stavljaju u fokus? 

NONSENS! - ono što jaki za sebe smatraju normalnim, za slabe - "otrovno voće" 

I dalje, spoljni dugovi po stanovniku jasno govore o skandaloznim deformacijama i apsurdima u korišćenju "globalne štednje" i Svetu finansija uopšte 

RAZVOJNO (A NE SAMO POTROŠAČKO) ZADUŽIVANJE ILI - DALJE PROPADANJE; odnosno kada dug (ni)je dobar drug

 

Globalni Svet ekonomije

(9) Current account balance, % of GDP, komparativna trend analiza (1980-2014, posebno za 2000-2014), za G7, G20 i evropske zemlje

(7) Kretanje javne potrošnje 1980-2014 i javni dug (države) krajem 2013. i 2014. - komparativna trend analiza za G7, G20 i evropske zemlje, i Srbiju

(6) Nezaposlenost - komparativna trend analiza (1980-2014, posebno za 2000-2014), za G7, G20 i evropske zemlje i kraći komentar

(5) Inflacija - ukroćena goropad - komparativna trend analiza (1980-2014) za G7, G20 i evropske zemlje baca dodatno svetlo na to čime, kako, implikacije… 

(10) Stanje ukupnih spoljnih dugova i Neto internacionalne investicione pozicije (NIIP) u G7, G20 i ostalim evropskim zemljama

(4) Stope ukupnih investicija, u korelaciji sa stopama rasta i novoima razvijenosti, dugoročni trendovi 1980-2014, u G7, G20 i ostalim evropskim ekonomijama (51)

(3) Stope bruto nacionalne štednje, % od GDP - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - Faktografija

(2) Stope rasta GDP u stalnim cenama - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - U fokusu re-pozicioniranje 20 najvećih ekonomija Sveta - Faktografija

(1) GDP per capita, pokazatelj nivoa razvijenosti - Komparativna trend analiza (1980-2014) - Nova verzija - 20 najvećih ekonomija Sveta u fokusu - Faktografija

Na vidiku još veće promene, repozicioniranje najrazvijenijih i najvećih zemalja sveta, i Srbije i njenog šireg okruženja

Promena "odnosa snaga" u svetskoj ekonomiji je značajna - to više nije iznenađenje, ali ko su sve "dobitnici" a ko "gubitnici" - to za mnoge sigurno jeste


Novi -  TREND ANALIZE NAJVEĆIH

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N12. Major Net Exporters and Importers of Capital

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N11. Current account balance, % of GDP, 1980-2014

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N10. Household final consumption expenditure, etc., % of GDP

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N9. General government gross debt, % of GDP  

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N8. General government total expenditure, % of GDP 

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N7. Unemployment rate, % of total labor force 

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N6. Inflation, average consumer prices, % change 

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N5. Gross national savings, % of GDP 

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N4. GDP, constant prices, % rasta 

TREND ANALIZE NAJVEĆIH - N3. GDP based on (PPP) per capita GDP Current international dollar, 1980-2014 

TREND ANALIZA NAJVEĆIH - N2. Kretanje udela (u %) u svetskom Total GDP, baziranom na (PPP) valuaciji, Curr. internat. dollar, 1980-2014

TREND ANALIZA NAJVEĆIH - N1. GDP based on purchasing-power-parity (PPP)

 

Novi - SRBIJA NA BALKANU

SRBIJA NA BALKANU - X. Current account balance - % of GDP  

SRBIJA NA BALKANU - IX. General government gross debt - % of GDP

SRBIJA NA BALKANU - VIII. General government total expenditure - % of GDP

SRBIJA NA BALKANU - VII. Unemployment rate, % of total labor force 

SRBIJA NA BALKANU - VI. Total investment - % of GDP  

SRBIJA NA BALKANU - V. Gross national savings - % of GDP

SRBIJA NA BALKANU - IV. Inflation, average consumer prices, % change  

SRBIJA NA BALKANU - III. Gross domestic product, constant prices - % of growth 

SRBIJA NA BALKANU - II. Gross domestic product per capita, current prices, U.S. dollars 

SRBIJA NA BALKANU - I. GDP, current prices, mlrd U.S. dollars

 

Turbulentne devedesete (i pre njih)

Štiglic Kuda idu reforme? 

Greenspan, FED, je dao "značajan" prilog totalnoj finansijskoj liberalizaciji i omogućavanju kumuliranja externih dugova, posebno US

Pridružiti se na svoju štetu? (O dobrim i lošim stranama učlanjenja u EU) 

Nemoguć oslonac na "suvu drenovinu" 

Rešavali smo kvadraturu kruga - o famoznom, lažnom “upadu Srbije u platni sistem Jugoslavije” u okviru teme “raspad Jugoslavije” 

Hiperinflacija, monetarna šok terapija, liberalizacija, konvertibilnost - ne mogu opstajati zajedno u slaboj, netržišnoj ekonomiji

 

 "EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA" - knjiga u predvečerje tranzicije i raspada prethodne države

Glava I. Oblici, dubina i uzroci krize u predtranzicionoj fazi - krajem osamdesetih godina

Glava II. Opšti prikaz tržišnog mehanizma - kao "korisne fikcije"

Glava III. Kratki prikaz osnovnih institucionalnih (ustavnih) i privrednosistemskih rešenja koji je bio na snazi u predtranzcionim periodu

Glava IV. Kritičke ocene ne-sistema koji je bio na snazi u predtranzcionim periodu

Glava V. Anatomija defektnosti tržišnog mehanizma i privrednog sistema kao osnovnog uzroka ekonomske krize

Glava VI. Potenciranje krize neadekvatnom ekonomskom politikom

Glava VII. Uzaludnost predtranzicionih pokušaja da se samo mikroekonomskom reformom jugoslovenska socijalistička privreda preusmeri u pravcu u pravcu modela neoklasične sinteze 

Glava VIII-IX. Slovenački i Hrvatski čelnici napravili “makro- dogovornu ekonomiju” i “konfederalnu federaciju”, a blokiranjem reforme doveli do dezintegracije SFRJ  

 

 ***

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK - Knjiga

***

Curriculum Vitae - kratka biografija sa pregledom najvažnijih radova Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije

***

 

 

 

 

Poslednji put ažurirano ( četvrtak, 01 oktobar 2015 06:33 )
 


Grčki scenaro

VUČIĆ: SRBIJA JE DALEKO OD BANKROTA I VIŠE NIKADA NEĆE BITI BLIZU!!???
Prepoznatljiv apologetski političko-preizborni žargon (kakav se čuje u svim prezaduženim zemljama oko nas). A ni blizu istine i realnosti o kojoj govori aksiom: stalno i ubrzano povećano zaduživanje ne može a da ne vodi u "Grčki scenario"!! Pre ili kasnije!

Dužnički neo-kolonijalizam

Dužnički neo-kolonijalizam
Suštinski najvažnije je kod finansijske liberalizacije (liberalizacije kapitalnog računa) to što ona omogućava zemljama sa razvijenim finansijskim sistemima da lako ili lakše, na globalizovanom i liberalizovanom finansijskom tržištu, pokrivaju deficit platnog bilansa - deficit računa tekućih transakcije, putem kapitalnog računa kao komplementa. Nasuprot njima, zemlje sa nerazvijenim fiansijskim sistemima nemaju ravnopravan pristup svetskim tokovima kapitala, već current accaunt deficit moraju da pokrivaju često "iz druge, špekulativne ruke" - sve većim zaduživanjem i upadanjem u dužničku zavisnost. A ona nije ništa drugo nego savremeni oblik finansijskog neo-kolonijalizam.

bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com