top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Meni - KATEGORIJE

Statistika

•Broj pregleda članka• : 223777

Ko je na sajtu

•• •61 gostiju• •na sajtu•

Home
HOME

 


 SADRŽAJ - pregled svih članaka na ovom sajtu
•Napisao Prof. Dr Stanko Radmilović•   
••subota•, 11 •februar• 2017 10:42•

 Otvaranje putem "pretraga sajta" (tačna fraza do 20 karaktera)

 

Analize razvoja - 2. RANG POZICIJE PREMA % RASTA GDP per capita, i POKAZATELJI KLJUČNIH FINANSIJSKO-RAZVOJNIH KATEGORIJA

Analize razvoja - 1. TEMPO EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA OD 2000.

Globalna ekonomska kriza se produbljuje - pokazuju Stope rasta GDP po stalnim cenama u 2005-10 i 2011-15 51 zemlja

Da se globalna kriza PRODUBLJUJE, a ne da je na "izlaznim vratima", jasno pokazuju Stope rasta GDP po stalnim cenama, 2005-15

Dugoročno kretanje i komparacije GDP u Internacionalnim dolarima u G7 i BRIC zemljama, sa osvrtom na poziciju Srbije

Odsustvo većih stopa rasta GDP je ubedljiv pokazatelj da globalna kriza nije prošla i ne prolazi, nego se intenzivira savremeni hladni rat

Bruto nacionalna štednja, % od GDP, 2005-15

Bruto nacionalna štednja, % od GDP, 2011-15 - u zemljama grupisanim po razvijenosti (po visini GDP per capita u internat. dollars)

Deficiti platnog bilansa, % of GDP, u periodu 2005-15, u 51 zemlji

Javni dug 2005-15 u 51. zemlji - preliminarna analiza pokazuje da nije u korelaciji samo sa javnom potrošnjom

Javna potrošnja za 2005-10 i 2011-15; Analitički podaci za komparativnu analizu javnih rashoda i javnih dugova u 51 zemlji

Nezaposlenost - nivo i kretanje - u periodima 2005-10 i 2011-15, uzorak od 51 zemlje

Inflacija u periodima 2005-10 i 2011-15, uzorak od 51 zemlje

List of countries by GDP (PPP) - "Prilog uz Sve manji udeo u svetskom GDP totalu onih grupacija zemalja u kojima dominira paradigma tržišnog fundamentalizma..."

UKUPNI SPOLJNI DUGOVI - inovirano objavljenim podacima sa 25. V 2016.

Činjenice koje ne daju za pravo da se populistički veliča ekonomski oporavak Srbije, da se obećava (pre)stizanje drugih...

Kada i kako zemlja postaje prezadužena? Šta u tom pogledu donosi EU članstvo?

Harizma zasnovana na populizmu uvek je (bila i biće) kratkoročna ili u najboljem slučaju srednjoročna „potrošna roba“

"KOGA BRIGA" ZA GOMILANJE SPOLJNJEG ZADUŽIVANJA I STALNI DEFICIT PLATNOG BILANSA

GORE SADA NEGO NEKADA - tužna, ali realna stvarnost Srbije!?

LAKRDIJA SA STVARANJEM LAŽNE SLIKE O „ZADOVOLJAVAJUĆIM STOPAMA RASTA“, „DINAMIČNOM RASTU“, DEFINITIVNOJ POBEDI NAD RECESIJOM …

"Nećemo biti siromah u EU, 2015. je godina razvoja", a naučno verifikovane istine i neoborive empirijske činjenice na to govore: ništa dalje od objektivno mogućeg...

Neki "biseri" koji govore da država nije (bila) dorasla svojoj ulozi u tranziciji, oporavku i razvoju

Curriculum Vitae - kratka biografija sa pregledom najvažnijih radova Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije

Svetski ekonomski poredak se u vreme dominacije neo-liberalizma drastično menja i promenio - i to u neočekivanom pravcu

Kretanje udela u svetskom GDP – činjenica koja tvrdoglavo govori o velikim promenama u Svetu ekonomije

Činjenice o ekonomskom rastu i promenama odnosa snaga do kojih on dovodi u Svetu ekonomije

Tempo ekonomskog razvoja zemalja od 2000. i usporavanje globalnom krizom, ali i drugim uzrocima

Pro-Kejnzijanska receptura je provizorno pomogla, ali nema ni nekadašnjeg ni nekog novog Kejnza koji bi duh neoliberalističkog tržišnog fundamentalizma vratio u Pandorinu kutiju

U prošlom veku tri velika zastranjivanja od racionalne, konkurentske, tržišne solucije, sa i danas teškim posledicama

Ko je presudno uticao na prvo zastranjivanje od racionalne tržišne solucije

Da li je tolika tranziciona destrukcija – u Srbiji a i drugde - baš bila neizbežna? I šta sad…?

Dužnički neo-kolonijalizam u koji je upala i Srbija

Manje razvijeni radikalno menjaju sliku svetske ekonomije - paradoks globalizacije?

Washington Consensus - Jedno od najkraćih i najboljih objašnjenja – in English and Sebian - pripremio prof. Stanko Radmilovic

Krizni simptomi u globalizovanom svetu ekonomije ne mogu biti otklonjeni bez promena shvatanja i odnosa u domenu tržišta i agregatne robne tražnje

Kapitalan i nepobitan nalaz: Bruto domaća štednja (akumulacija) je razvojno primarna, FDI su sekundarne ili marginalne

Manje razvijeni radikalno menjaju sliku svetske ekonomije - paradoks globalizacije?

Nema većih stopa rasta - nema povratka pretkriznih zlatnih neo-liberalnih godina razvijenih ekonomija

"Ukroćena goropad"? - kako i po koju cenu? Inflation, average consumer prices, annual %, 2006-11

U najrazvijenijim zemljama evidentan je trend zapostavljanja realne ekonomije uz favorizovanje formiranja GDP od usluga, posebno finansijskih – fenomen finansijalizacije

Neo-liberalističke kontroverze ali i komparativni haos u sadašnjim javnim finansijama

Deklaracija Toronto G-20 samita, 26 – 27 juna 2010 – tekst na Engleskom i Srpskom jeziku

Od stalnog, rastućeg zaduživanja veće zlo je samo shvatanje da je ono spasonosno

Kome zvona, zapravo, zvone? - General government gross debt, % of GDP 2006-11

Rastući platno bilansni problemi se, zasada, rešavaju samo palijativno - hipertrofijom spoljnjeg zaduživanja

Eksterni sektor za slabe ekonomije - jedno vreme varljivi spas, a zatim brutalne posledice

Hiperinflacija, monetarna šok terapija, liberalizacija, konvertibilnost - ne mogu opstajati zajedno u slaboj, netržišnoj ekonomiji

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u ... tržišni fundamentalizam - Skraćena verzija

Kraj dominacije monetarizma?

Greenspan, FED, je dao "značajan" prilog totalnoj finansijskoj liberalizaciji i omogućavanju kumuliranja externih dugova, posebno US

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija

Štiglic Kuda idu reforme?

"Finansijska revolucija", "rapidni finansijski razvoj"... – da li bi danas naučni autoriteti ublažili preuranjene hvalospeve?

Zašto globalna kriza ne prolazi i ne može proći bez krupnih promena u Svetu ekonomije, u Svetskom poretku (sistemu)

(4) Stope ukupnih investicija, u korelaciji sa stopama rasta i nivoima razvijenosti, dugoročni trendovi 1980-2014, u G7, G20 i ostalim evropskim ekonomijama (51)

Globalni debalansi – i uzrok i kamen spoticanja u rešavanju krize i racionalnijem uređenju svetskog poretka

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Komparativna analiza najvažnijih odnosa i interakcija

Mnogo iznenađenja i pertumbacija među dvаdeset nаjvećih ekonomijа sveta

Promena "odnosa snaga" u svetskoj ekonomiji je značajna - to više nije iznenađenje, ali ko su sve "dobitnici" a ko "gubitnici" - to za mnoge sigurno jeste

Upotreba - raspoređivanje ostvarivanog GDP u Srbiji i komparacija sa post-tranzicionim zemljama, u % of GDP

SADRŽAJ - pregled svih članaka na ovom sajtu

Ekonomski analitičari - sram da nas bude!!

HOME - Početna

Najmanje četiri faze svojinske transformacije u devedesetim (2)

SADRŽAJ - pregled (linkovanih) članaka na ovom sajtu

Slab oporavak Srbije (od tranzicionih, sankcijskih i bombarderski destrukcija) u “dekadi obilnosti kapitala”; a tek u ovoj “dekadi oskudnosti”... ??

1. "Put u Evropu" - odakle krećemo i kakav je ambijent kome težimo

Dugoročni (1965-2011) trendovi zaposlenosti i nezaposlenosti najubedljivije govore o dubini pada i težini oporavka Srbije

Kasno za ukrcanje na "Brod miljenika" "zapadnih moćnika"?

Sažeti pregled tranzicionih procesa tokom devedestih godina i stalna kritička distanca

DEFEKTNOSTI I ANOMALIJE U EKONOMIJI SRBIJE I NJENOM DRUŠTVENOM AMBIJENTU ČIJE OKLANJANJE JE PREDUSLOV POTREBNOG OPORAVKA

Zemlje sa SUFICITOM odnosno DEFICITOM Bruto domaće štednje (akumulacije) u odnosu na domaće investicije

EGZAKTNO VS PROIZVOLJNO: činjenica da je GDP Srbije dramatično manji, ne može se neutralisati arbitrarnom ocenom da je "ugled Srbije danas dramatično veći"

Privlačne zablude tržišnog fundamentalizma u Srbiji (i bivšoj Jugoslaviji) traju odavno - čak i nesvesno

GDP per capita - i u internacionalnim dolarima neravnomernosti enormne

Ukupne domaće investicije - Total investment, % of GDP, 2005-15

UN podaci o GDP per capita, current U.S. dollars za 2014 - sramota čovečanstva kolike razlike - Prilog uz razmatranje GDP per capita

Rastući platno bilansni problemi se, zasada, rešavaju samo palijativno - hipertrofijom spoljnjeg zaduživanja

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo

S1. Nužnost, štaviše imperativ oporavka i razvoja ...

Lice, naličje i neizbežan epilog veštačkog održavanja "realnog deviznog kursa"

Lakonske priče o "najvišim" stopama rasta i početku prosperiteta

Paradoks svetskog novca - u sadašnjem globalizovanom ekonomskom poretku (sistemu) tu ulogu dominantno ima US$ koji stalno gubi vrednost

Ko je i čijim kapitalom pokupovao preduzeća, banke i tržište Srbije

Premijer Vučić nije u dobrim odnosima ni sa ostvarivim obećanjima - to je već dobro poznato - ali ni sa srednje- školskom matematikom

Zabrinjavajuća slika kretanja svetske ekonomije - GDP u tekućim U.S.$

Divergencija realnih veličina i njihovog vrednovanja u tekućim U.S.Dollars; Nužnost iskazivanja u Current International Dollars

Neuspeo jugoslovenski pokušaj izgrađivanja socijalizma - modifikovanog zastranjivanja od konkurentskog, tržišnog sistema

Komparativna analiza Jugo-istočnih evropskih ekonomija kaže: tu nema "tigrova", Srbija to sigurno nije

Ekonomska stvarnost Srbije - niko da se pohvali " istinom, samo istinom i celom istinom"...jer je veoma sumorna

Javno finansijska i kapitalna slika Srbije u komparaciji sa drugim zemljama IMF grupacije Emerging and developing Europe

Spoljno-ekonomske performanse daju zbirnu ocenu i za pojedinačne ekonomija i za Svet ekonomije u celini

Obmane o “masivnim” tokovima kapitala iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju i tranzicione zemlje

U javnim finansijama razvijenih umesto "nevidljive ruke" tržišta, vidjiva je - suprotno principima neoliberalizma - džinovska "gramziva ruka" države

Zalaganje za povećanje potrošnje u zemljama u kojima je štednja slaba, nepobitno znači stav da je rešenje u većoj potrošnji - tuđe akumulacije

Da je tranzicija mnogo više i teže od "kreativne destrukcije" netržišnog sistema, potvrdila je dosadašnja neuspešnost, ali i nametnula "popravni" ... Opservacija sa današnja tačke gledišta

O sebičnom karakteru neo-liberalizma, tačnije Market fundamentalism sistema i svetskog ekonomskog poretka, najbolje govore podaci o javnim finansijama

Znamo li suštinu problema Market fundamentalizma - ali sa stanovišta slabo, odnosno nedovoljno razvijenih - Srbije i svih drugih?

Opasni debalansi i deformacije u korišćenju "globalne štednje" kroz gomilanje spoljnjeg zaduživanja

Ko ostvaruje veliku a ko nedovoljnu domaću štednju (akumulaciju); komparacija sa domaćim investicijama

Sve manji udeo u svetskom GDP totalu grupacija razvijenih zemalja u kojima dominira paradigma tržišnog fundamentalizma

Pro-Kejnzijanska receptura je provizorno pomogla, ali nema ni nekadašnjeg ni nekog novog Kejnza koji bi duh neoliberalističkog tržišnog fundamentalizma vratio u Pandorinu kutiju

Srpski "ekonomski brod" - ma koliko da je još daleko, ubrzano plovi po kursu "grčkog scenarija"

ASIMETRIČNE EKONOMSKE SLOBODE, NEOLIBERALIZAM I GLOBALIZAM - I MIGRANTSKA KRIZA

Razvijeni neoliberalni kapitalizam u uslovima dvojnog i divergentnog debalnsa GDP, gubi korak zbog neshvatanja da se agregatna robna tražnja mora obezbeđivati na drugačiji način

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u savremeni represivni tržišni fundamentalizam

Velike neravnomernosti stopa ekonomskog rasta - problem i neke implikacije

Paradoks svetskog novca... - Sažeta, rezime verzija

Kad dođe do nemogućnosti rastućeg zaduživanja za pokrivanje stalnih i velikih deficita, neminovno oživljava bauk inflacije

Zašto i kako SPOLJNI DUGOVI PO STANOVNIKU govore o SKANDALOZNIM DEFORMACIJAMA I APSURDIMA u korišćenju "globalne štednje" i Svetu finansija uopšte

Ostvarivanje bruto domaće štednje (akumulacije, kapitala) po zemljama i grupacijama; Na koliki potencijal (može da) reflektuje nova BRIC Razvojna banka

Efikasna tržišna ekonomija – što je morao biti tranzicioni cilj – i dalje je u Srbiji „misaona imenica“

Slika javnih finansija i kapitala 51 zemlje analiziranog uzorka

Čudesna i/ili čudovišna slika sveta finansija o čemu ubedljivo svedoči asemetrija, debalans, deformacija... odnosa ostvarivanja štednje (akumulacije) i stanja spoljnih dugova

Liberalizovani kapitalni računi (tokovi kapitala) daju lažnu ravnopravnost svih externo deficitarnih zemalja

Izmenjena suština Kopenhagen kriterijuma za prijem u EU: primamo i nedovoljno unapređene, ako je to naš strateški, tj. geopolitički interes

Finansijalizacija – od sjaja do očaja

Paradoks globalizacije: manje razvijeni giganti menjaju sliku svetske ekonomije, nezadrživo sustižu i prestižu najrazvijenije; a "umorna" EU teško da nekome može biti "lokomotiva ubrzanog razvoja"

Da se razumemo i više ne obmanjujemo - ni sa EU ni bez nje, sa osloncem na BRIK, "Treći svet", nema razvoja bez domaće akumulacije...

Činjenice o ekonomskom rastu i promenama odnosa snaga do kojih on dovodi u Svetu ekonomije

Heterogene stope ekonomskog rasta i u 2015. nužno su nastavile da menjaju sliku sveta ekonomije

Koliko zemlje doprinose stvaranju Svetske štednje - rang pozicije prema iznosima Bill. US$ u periodu 2011-15

Stope rasta u globalnoj ekonomiji 2005-14 i preliminarna IMF procena za 2015. - ništa ružičasto

Preterana upotreba tranzicione destrukcije - trajne posledice

Institucionalni i ekonomski faktori raspada Jugoslavije zaslužuju pamćenje ne samo zbog istorijske istine nego i aktuelne stvarnosti; Ili: s obzirom da je i EU institucionalizovana na labavim konsenzusnim premisama, kolika je opasnost od SFRJ-epiloga

Egoistična ciljna funkcija FDI - sebični motivi stranog kapitala

Objektivni, makroekonomski pokazatelji uspešnosti svake Vlade

KAKO TO LEPO ZVUČI!! ali… „Zar i ti, sine Brute?“!!

Nedovoljne stopa rasta GDP su ubedljiv pokazatelj da globalna kriza nije prošla i ne prolazi, nego se intenzivira savremeni hladni rat

GDP per capita - ogromne razlike i suprotnosti u Svetu ekonomije

"Što je mnogo, mnogo je" - vredi narodna čak i u (eventualnoj) predizbornoj kampanji

Tako se rađao postsocijalistički, postranzicioni kapitalizam u Srbiji i širem okruženju

Srbijo, srećno Ti bilo sa ovakvim opredeljenima !!

Zemlje sa najvećim neskladom GDP per capita rasta sa kretanjem stopa realnog ekonomskog rasta

Stope rasta, formiranje i upotreba GDP, u prethodne tri decenije, u Srbiji i njenom okruženju - siže

O "departizaciji" i "gazdovanju" vlasti nad, u Srbiji danas dominantnim, javnim preduzećima

4. Iluzije "Evro-fanatika" - i nevolje svih nas

Industrija i poljopirvreda - devastirani fundamenti realne ekonomije; korelacija sa kretanjem GDP (% promena u realnom izrazu)

Inflacija, javna potrošnja i širi kontekst

Da Srbija "teško diše" nepobitan dokaz je da se mora (nerazvojno) zaduživati - za "podršku budžetu"; sve dok je tako, od oporavka nema ništa!!

IMF nije koncipirao već oberučke prigrlio tzv.“Washington Consensus”

"Sjajni biseri" nekih bvših, a bogami i sadašnjih, nižu li se nižu...

Stope ekonomskog rasta - snažna poluga (leverage) promena u svetskom ekonomskom poretku

Puna usta REFORMI, a u suštini - ni "R" od reforme u zemlji sa slabim, defektnim ekonomskim sistemom

Bruto nacionalna štednja (akumulacija), investicije i stope rasta, bitno zavise (i) od udela mase zarada u GDP

Kako je upropaštavana poljoprivreda, za Srbiju pioritetna - možda, "daleko bilo", last resort , poslednje utočište

Inflacija u periodu 1959-2011. u Srbiji i komparacija sa okruženjem

Deceniju primarnih destrukcija nasledile decenije izneverenih očekivanja i totalnih promašaja; Ažuriranje člancima koji reprezentuju protekli deo ove decenije

Indikatori neoporavka - daljeg zaostajanje Srbije od 2001. godine

Iluzije prevelikih očekivanja od Foreign Direct Investments (FDI)

Teške posledice nereformisanja države, državnih vlasti

Investiciie od 1971 do 2011 - metafora sloma bez oporavka ekonomije Srbije - numerička faktografija i grafička ilustracija

Kroz Eurointegraciju bi Srbiji moglo “krenuti na bolje”, ali iluziju gase ogromni problemi “i ovde i tamo”

RAZVOJNO (A NE SAMO POTROŠAČKO) ZADUŽIVANJE ILI - DALJE PROPADANJE; odnosno kada dug (ni)je dobar drug

Sadašnji bankarski sistem i makro-ekonomska politika u Srbiji nisu podešeni da podržavaju njen ubrzani ekonomski razvoj

Neizlečeni (neizlečivi) recidivi nereformisanja države, državnih vlasti

Sumorna ekonomska stvarnost Srbije – umesto oporavka stagflacija

Bruto domaće investicije i bruto domaća štednja u Srbiji u stalnom raskoraku

Trend analiza slabih ekonomskih performansi Srbije 2000-12; Faktografija o kretanjima u 8 kategorija , prema IMF WEO April 2013

Sa naizgled zadovoljavajućim stopama rasta GDP per capita 2000-12, umesto oporavka - dalje zaostajanje

Dugoročni stagflacioni karakter - raskorak trendova slabog rasta, visoke inflacije i nezaposlenosti u ekonomiji Srbije

O slabim ekonomskim performansama Srbije ubedljivo govori komparacija sa 9 EU zemalja najbližeg okruženja

Ne, nije to Euroskepticizam bez razloga, nego surova realnost

Slabe ekonomske performanse Srbije među 55 analiziranih zemalja, gotovo po svim indikatorima

"Tržišno" formiranje deviznog kursa "u zavisnosti od ponude i tražnje deviza" - fatalne nebuloze

Bruto nacionalna štednja i investicije i rast mase zarada, plata - u ekonomiji Srbije

Bruto nacionalna štednja (akumulacija), investicije i stope rasta, bitno zavise (i) od udela mase zarada u GDP

Ekonomske stope rasta 1975-2010 za G7, G20, Srbiju i druge tranzicione zemlje, u svetlu ključnih institucionalnih i funkcionalnih promena u Svetu ekonomije

Paradoks i problemi javnog sektora u Srbiji - podržavljenje i hipertrofija u devedesetim i podržavljenje tranzicionih prihoda i pustošenje u devedesetim; Iako i sam pustošen (p)ostao je dominantan i neodrživ

Dugogodišnja slaba ekonomska samoodrživost - govore podaci 1976-2013

Duboki uzroci - a ne samo državna potrošnja - neostvarenog oporavka i odsustva ekonomskog razvoja Srbije - kaže faktografija EBRD

EU integracija Srbije - neke bitne kontroverze

NEDOVOLJNO STVARANJE I/ILI TROŠENJE NEOSTVARENOG? Komparativna faktografija o glavnim komponentama formiranja i upotrebe GDP

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj

Globalna ekonomska kriza nije uzrok tranzicione neuspešnosti već je otežanim spoljnim finansiranjem deficita i debalansa samo rekla: "car je go"

Kumuliranje i veličina externih dugova

Međunarodno definisani finansijski sistem i specifikacija njegovih funkcija ukazuju na karakteristike šireg ambijenta, ali i na svoje domete u njegovom unapređenju i razvoju

Zemlje koje najmanji deo svog GDP koriste kao domaći razvojni potencijal

Deficiti-suficiti platnih bilansa, Current account balance, govore mnogo više od pukih reziduala ili samo indikatora spoljno-trgovinske uspešnosti

Realne kamatne stope u zemljama grupisanim po veličini GDP per capita, a u kontekstu stopa štednje i stopa rasta

Ne može biti stabilnog sveta finansiija na premisama: slaba regulacija, jaka liberalizacija i visoka rizičnost

G7 vs BRIC zemlje - po sopstvenom kapitalu i spoljnom dugu Kina ispred US, India i Rusija ispred, Francuske, UK i Italije

Kako većina zemalja dolazi u finansijsku neo-kolonijalnu poziciju dok drugi, manji broj zemalja postaju savremene finansijske neo-kolonijalne imperije

Koje zemlje (ne) mogu svojom bruto domaćom štednjom/akumulacijom da finansiraju svoje bruto domaće investicije

Ključne karakteristike liberalizovanih tokova kapitala u korištenju "globalne štednje" putem externog zaduživanja. Rang pozicije, bruto i neto (NIIP), u uzorku od 85 zemalja

Finansijalizacija – iskristalizovano obeležje neoliberalnog kapitalizma u heterogeno razvijenom svetu ekonomije

Spoljni dugovi - korišćenje "globalne štednje" (akumulacije - po stanovniku jasno govore o velikim deformacijama i apsurdima

Velike promene učešća zemalja i grupacija u generisanju globalne štednje - akumulacije

Neostvarivanjem svojih bazičnih premisa ekonomski neo-liberalizam se doktrinarno samo-negira

 

•Poslednji put ažurirano• ( ••subota•, 18 •februar• 2017 19:48• )
 
Činjenice o ekonomskom rastu i promenama odnosa snaga do kojih on dovodi u Svetu ekonomije
HOME
•Napisao Prof. Dr Stanko Radmilović•   
••ponedeljak•, 05 •septembar• 2016 10:20•

 

•Poslednji put ažurirano• ( ••nedelja•, 19 •februar• 2017 12:14• )
 
Egoistična ciljna funkcija FDI - sebični motivi stranog kapitala
HOME
•Napisao Prof. Dr Stanko Radmilović•   
••sreda•, 27 •jul• 2016 06:38•

 

•Poslednji put ažurirano• ( ••sreda•, 11 •januar• 2017 17:07• )
 
Spoljno-ekonomske performanse daju zbirnu ocenu i za pojedinačne ekonomija i za Svet ekonomije u celini
HOME
•Napisao Prof. Dr Stanko Radmilović•   
••četvrtak•, 21 •jul• 2016 20:20•

 

•Poslednji put ažurirano• ( ••sreda•, 11 •januar• 2017 17:08• )
 
Lakonske priče o "najvišim" stopama rasta i početku prosperiteta
HOME
••ponedeljak•, 11 •jul• 2016 12:14•

 

•Poslednji put ažurirano• ( ••sreda•, 11 •januar• 2017 17:09• )
 
« •Početak••Prethodna•12345678910•Sledeća••Kraj• »

•Strana• 1 •od• 15

bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com

•Informacije profila•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.86 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 3.14 MB
Application afterRoute: 0.032 seconds, 3.40 MB
Application afterDispatch: 0.188 seconds, 7.97 MB
Application afterRender: 0.244 seconds, 8.99 MB

•Iskorišćenost memorije•

9447552

•20 upita zabeleženo•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1487572883' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2oe0t0t2i0nlepk770q2ptc5v4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '2oe0t0t2i0nlepk770q2ptc5v4','1487581883','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 243)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 169
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 169
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-02-20 09:11:23' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-02-20 09:11:23' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 169
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-02-20 09:11:23' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-02-20 09:11:23' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 11. SELECT *
    FROM jos_content
    WHERE id = '1149'
 12. SELECT *
    FROM jos_content
    WHERE id = '1124'
 13. SELECT *
    FROM jos_content
    WHERE id = '1098'
 14. SELECT *
    FROM jos_content
    WHERE id = '1097'
 15. SELECT *
    FROM jos_content
    WHERE id = '1095'
 16. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 243 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 17. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 18. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"
 19. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 20. SELECT DISTINCT a.username
    FROM jos_session AS a
    WHERE client_id = 0
    AND a.guest = 0

•Učitane jezičke datoteke•

??Untranslated Strings Diagnostic??

UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]

??Untranslated Strings Designer??


# ??Unknown file??

UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic