top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Statistika

Broj pregleda članka : 232216

Ko je na sajtu

 30 gostiju na sajtu

Loš epilog tranzicije

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija
Sа konceptima tranzicije po nekom od nemetnutih modela expres privatizacije - šok terapije, rasprodajne, divlje, pljačkaške privatizacije - nije ostvarena samoodrživa tržišna ekonomija, bez extrene finansijke zavisnosti i bez nedovoljne zaposlenosti i iznuđenog izvoza radne snage

Home
HOME

 HOME

 

ZNAMO LI SUŠTINU MARKET FUNDAMENTALIZMA?

 

 

Danas više nije sporno ni za koga (ko drži do svog profesionalnog renomea) da je Market Fundamentalism Paradigm povećala superiornost i supremaciju razvijenih nad manje razvijenim (naravno i nerazvijenim),  koji su uleteli u njen, "IMF zagrljaj",  zamagljen floskulom: lakše do međunarodnog kapitala. A došli su u položaj otežanog oporavka i onemogućenog razvoja.

U čemu je njena suština?!

Osnovna karakteristika market fundamentalizma koja se jasno ispoljava u tržišno nerazvijenim ekonomijama je što on postulira da u svakom ekonomskom ambijentu latentno postoji tržišni sistem bez fundamentalnih nedostataka i da će tržite postati efektivno čim bude otkočeno, deblokirano..., što potpunijim "proterivanjem" države, bilo kakve regulacije/intervencionizma iz ekonomije. Suštinski se rezonovalo i rezonuje:  a kad se liberalizujete, otvorite, bićete i bez valjanog tržišnog sistema i bez bilo kakvog odbrambenog mehanizma i potencijala za razvoj... u svakom pogledu zavisni, podčinjeni.

Nasuprot lakovernim prigrliocima tržišnog fundamentalizma, oni drugi, takođe netržišni, nisu se uzdali u IMF aranžmane tj. "Feniks Panaceju nicanja iz pepela" perfektnog tržišnog mehanizma (sistema) ... a takođe ni u post festum policijsku represiju (neefikasna hapšenja ...),  već su privremeno  "trpeli" postojeće (netržišne) kontrolne i intervencionistiške mehanizme,  tražili poboljšanja i supstitute, ugrađivali razne implante,  obuzdavali erupciju potrošačkog mentaliteta, mukotrpno akumulirali i ... razvijali se...

I danas oni "drže banak". I sve više će se pitati!!!

 * * *

SAVREMENI SVET EKONOMIJE je bitno je promenjen u odnosu na onaj koji je uspostavljen Bretton Woods aranžmanom i koji je bio dominantan u trećoj četvrtini prošlog veka. Dominantne promene se ispoljavaju u brojnim specifičnostima, protivrečnostima, nejednakostima, velikim nelogičnostima, čak apsurdima i nonsensima...

U današnjem neo-liberalnom i globalizovanom svetu ekonomije, možda manje nego bilo kada ranije, ne dominiraju pravda, pravednost, logičnost... nego sebični interesi i surovi zakon snažnijih, razvijenijih, istorijski bolje pozicioniranih...

To se sada ostvaruje u dosta zamagljenim, manje jasnim, rafiniranim oblicima i netransparentnim. Više nego ikada ranije, prekriveni su velom virtuelnog, ali moćnog, veoma efektivnog sveta globalizovanih, dolarizovanih  finanasija.

 

 

Materija obrađena u člancima na ovom sajtu razvrstana je u sledeće kategorije:

 

Srbijo, u šta ćeš dalje verovati?

 

Kratki članci - Poente - Reagovanja - Citati

 

Ekonomski problemski članci

 

O fundamentalnim promenama u Svetu ekonomije

 

Savremeni Svet novca i finansija

 

Srbija i uže i šire okruženje

 

Global finance and economy, money, crisis - Texts in English

 

Turbulentne devedesete (i pre njih)

 

"EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA" - knjiga u predvečerje tranzicije i raspada prethodne države

 

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK - Knjiga

 

Na ovom mestu, razume se, rezime ne može slediti gore navedene kategorije, već se moramo koncentrisati i zadovoljiti potenciranjem najvažnijih karakteristika, trendova, kontroverzi, debalansa, konflikata, kriznih žarišta... u  globalizovanoj ekonomiji i ekonomiji evropskih, posebno EU, razume se i ekonomskom stanju i ekonomskim performansama same Srbije. Srbije koja je, ne više sumornom nego teškom ekonomskom stanju. I koja, u nepovoljnim globalizovanim ekonomskim uslovima, u traganju za spasonosnim rešenjem, i bez jasnog algoritma (načina kako će se željeno ostvarivati) slepo i većinski veruje, da "EU nema alternativu". Kao da je dovoljno već samo to što EU ambijent ima daleko bolje performanse nego što ih ima Srbija.

Pritom zanemarujući činjenicu da EU (više nego razvijene razvijene zemlje sveta), iako razvijenija, jer ima najveći GDP per capita. Ali i noćnu moru u obliku činjenice da po najvažnijim što parametrima već više decenija (naročito ne u sadašnjim kriznim vremenima) ne može da drži korak sa "ostatkom sveta".

Drugim rečima, trenutno većinska Srbije slepo veruje da će joj toliko potreban ekonomski oporavak doći od/iz asocijacije koja ni sama ne može da drži korak sa većinskim delom i razvijenog i manje razvijenog sveta.    

 

Poslednji put ažurirano ( sreda, 17 decembar 2014 18:49 )
 bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com