top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Statistika

Broj pregleda članka : 197583

Ko je na sajtu

 59 gostiju na sajtu

Generisanje global. kapit.

Primarni izvori globalnih tokova kapitala iz manje razvijenih zemalja naglo jačaju, dok iz najrazvijenijih postaju sve slabiji.
U prvima još uvek dominira mentalitet apstiniranja od ekstravagantne potrošnje, a u drugima jak potrošački mentalitet: čak i do 80% GDP-a ide na potrošnju domaćinstava. Pa ipak, začuđujuće je da i neki Nobelovci predlažu povećanje potrošnje kao recept za savladavanje aktuelne krize, ne prepoznavajući da to sada u njihovim zemljama nije Kejnzijanski tip manjka agregatne robne tražnje i da se ona danas mora da obezbeđuje na drugačiji način nego u vreme Velike ekonomske krize iz tridesetih godina prošlog veka.

Ekonomska samoodrživost

Dugogodišnja slaba ekonomska samoodrživost - govore podaci 1976-2013<>Činjenice govore: Srbija (ranije SFTJ)još od šesdesetih nema ekonomsku samoodrživost
Ponavljam i preciziram da je nužno da se objasni transmisioni mehanizam od pretpostavljene potpune optimizacije svih aspekata državnog sektora, do/na uspostavljanje decenijama nepostojeće ekonomske samoodrživosti Srbije. U protivnom, ako ostane samo na lapidarnim, retoričkim obećanjima vlasti, preko svog za to prvozaduženog čoveka, ministra finansija ("boljitak dolazi za dve-tri godine") - Srbiji se još "crnje piše". (IZ članka Dugoročna kretanja (1976-2013) u odnosima s inostranstvom - izvozu i uvozu, doznakama (dotacijama) ranika u inostranstvu, deficitima tekućeg platnog bilansa)

Loš epilog tranzicije

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija
Sа konceptima tranzicije po nekom od nemetnutih modela expres privatizacije - šok terapije, rasprodajne, divlje, pljačkaške privatizacije - nije ostvarena samoodrživa tržišna ekonomija, bez extrene finansijke zavisnosti i bez nedovoljne zaposlenosti i iznuđenog izvoza radne snage

Home
Izdvajamo kao NAJAKTUELNIJE - NAJNOVIJE

 

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK

knjiga - štampano i elktronsko izdanje

 

Izdvajamo kao

NAJAKTUELNIJE - NAJNOVIJE 

 

E3. Anatom. evr. ekon. - Gross national savings (Bruto domaća akumulacija), per capita, u korelaciji sa dostignutim nivoom razvoja (GDP per capita) u 2013  

… neka potenciranja koje zaslužuje faktografija u donjoj tabeli:

(a) više je nego očigledan napred istaknuti aksiom da razvijenije zemlje (zemlje sa enormno  višim GDP per capita), ostvaruju i veću bruto domaću štednju, takođe, po stanovniku. To je naročito istaknuto kod prvih petnaest zemalja rangiranih po visini dostignutog nivoa GDP per capita (kol. 1);

b) i obrnuto kod zemanja sa niskim nivoom GDP per capita, (naročito od pozicije 33 - Montenegro do pozicije 39 - Moldova) prosečna bruto nacionalna štednja u periodu 2004-13 ne dostiže ni 1000 US$, koji se, uz napomenu da je to u tome periodu  znatno obezvređivani US$;

c) na žalost, u ovoj sumornoj grupaciji je i Srbija sa 691 US$. Pa eto, veruj Srbijo će ti kroz pretpristupne pomoći, druge donacije i nezabeleženi nivo FDI,  biti namaknuto sve ostalo što bi bilo nužno za oporavak tvojih proizvodnih potencijala i za ostvarivanje zadovoljavajućeg nivoa bruto domaće akumulacije. I nemojte, građani Srbije, ne bi bilo lepo, civilizacijski, da svoje simpatije i nakon toga poklanjate tamo na neku drugu stranu, s koje vam nikad nije stigla nikakva podrška, pomoć, nikakva šansa za razvoj… čak ni dobronamerne sankcije, a kamoli anđeoski darovi s naba.

E2. Anatom. evr. ekon. - GDP per capita, dostignuti nivo razvijenosti u 2013, rang pozicije i dinamika

E0. Innovated and expanded the picture of European (and the U.S.) economy, with data for 2013 (11 indicators) 

In the background of the latest international current events, maybe even acuteness or, why not say, growing cold war, as many times in history, are economic position and interests. They are clear enough seen from the pictures provided by the lower synthetic article E0. Innovated and expanded the picture of European (and the U.S.) economy, with data for 2013 (11 indicators). It contains data and indicators on the positions, levels of economic development of individual countries and groups, as well as indicators of the dynamic changes of these positions.

Just the latter are particularly topical now not only economic, but even more from the geopolitical point. Primarily reflected in a large imbalances (unequal) economic growth rates, under whose influence comes to seem small, but in the long term, even the medium-term, large-scale changes in position, the balance of forces in the global world economy. Therefore, for the first time, otherwise very often on this site reviewed the economic growth rate, in this article we look at factography and from the geopolitical point of view.

 E1. Anatom. evr. ekon. - GDP rast u stalnim cenama (%), prosek 2004-13


Numerical Abstract Submission

 

E0. Inovirana i proširena slika Evropskih (sa US) ekonomija podacima sa 2013 godinom (11 indikatora) 

G7 vs BRIC zemlje - po sopstvenom kapitalu i spoljnom dugu Kina ispred US, India i Rusija ispred, Francuske, UK i Italije

Čudesna i/ili čudovišna slika sveta finansija o čemu ubedljivo svedoči asemetrija, debalans, deformacija... odnosa ostvarivanja štednje (akumulacije) i stanja spoljnih dugova 

Inoviran i potpuniji odgovor od onoga koji dao članak "Ko je externo prezadužen: koje od najrazvijenijih/najvećih i malih/slabih balkanskih ekonomija, objektivni indikatori i kriterijumu stavljaju u fokus?"

E12. Anatomija evropskih... Zemlje sa većim FDI inflows (uvozom FDI) i većim FDI outflows (izvozom FDI) - ključ za razumevanje liberalizovanog sveta finansija i poziciju pojedinih zemalja u njemu 

E1. Anatomija evropskih ekonomija ... GDP rast, godišnji %, prosek 2000-13 

Dugoročni (1965-2011) trendovi zaposlenosti i nezaposlenosti najubedljivije govore o dubini pada i težini oporavka Srbije 

U Evropi sa US - Mnogo više deficitnih, nesposobnih da stvaraju koliko troše, odnosno razvijenih koji se lako pokrivaju iz globalne štednje  

Uz E5a - Surplus or deficit (-) Savings for cover Total investment, par capita, US$, in %

 

Sposobnost samofinansiranja ukupnih investicija domaćom štednjom; U Srbiji metafora Ahilove pete njene privrede i društva u celini

Izvod iz članka E5a. Anatomija evropskih ekonomija...Bruto domaća štednja u odnosu na ukupne investicije, po stanovniku sa komparativnom grafičkom ilustracijom

E12. Inovirana slika Evropskih ekonomija sa 2013. g. - veliki debalansi i paradoksi; Sinteza, zaključne opservacije

NONSENS! - ono što jaki za sebe smatraju normalnim, za slabe - "otrovno voće"

Quid licet Jovi non licet bovi (lat.) - Što je dozvoljeno Jupiteru, nije volu

Srbijo, da bi se spasila, prestani verovati u čuda bilo koje vrste, , sem u svoj znoj, odricanje, muku... 

I dalje, spoljni dugovi po stanovniku jasno govore o skandaloznim deformacijama i apsurdima u korišćenju "globalne štednje" i Svetu finansija uopšte 

Nema većih stopa rasta - nema povratka pretkriznih zlatnih neo-liberalnih godina razvijenih ekonomija

No higher growth rates - no return pre-crisis gold neo-liberal years of developed economies

E9a. Anatomija ... Iako ne demaskira sve, analiza javnog duga u korelaciji sa javnim rashodima i suficitom - deficitom, otkiva mnogo deformacija u liberalizovanom Svetu finansija 

E9a. Anatomy ... Although not unmasks all, the analysis of the public debt in correlation with public expenditure and surplus - deficit, reveals many deformations of liberalized financial world

S1. Growth rates in 2013 - a paradigm of market fundamentalism in a grouping dominated, causing continued long lasting trend much lower growth rates and a shrinking share of world total of GDP

 S2. Stope rasta GDP u 2013. u trend analizi pokazuju da su svi krizom usporeni, ali razvijene i posttranzicione zemlje znatno više

S2. Rates of GDP growth in 2013th in the trend analysis showed that all with the crisis slowed, but developed and post-transition countries much more

S1. Stope rasta u 2013: paradigma tržišnog fundamentalizma u grupacijama u kojima dominira, uzrokuje nastavak dugorčnog trenda mnogo nižih stopa rasta i sve manjeg učešća u svetskom GDP totalu

E5a. Anatomija evropskih ekonomija...Bruto domaća štednja u odnosu na ukupne investicije, po stanovniku 

E5a. Anatomy of European economies ... Gross national savings versus Total investment, pr capita

E9. Anatomija ... Sveukupni državni (javni) dug... Skandalozna slika Sveta finansija kao posledica totalne liberalizacije

General govern. gross debt u kompleksnijem kontekstu pokazuje skandaloznu, mada nedovoljno transparantnu sliku javnih finansijsa evropskih ekonomija i USA

E9. Anatomy ... General government gross debt .. scandalous pictures World of Finance as a result of total liberalization

E8a. Anatomija Evropskih ekonomija... Javne finansije - Drastične razlike se ne ublažavaju nego zamagljuju i povećavaju

I uz najbolju moguću EP, sadašnji haotični-retardirani privredni sistem, ne može da vodi u oporavak i razvoj 

E8a. Anatomy of the European economy ... Public finances - Drastic inequalities are do not mitigate than blur and increase

E8. Anatomy of European economies ... General government total expenditure, rank position, correlated with E9. Government debt 

E8. Anatomija Evropskih ekonomija... Sveukupna državna potrošnja, rang pozicije, u korelaciji sa E9. Državni (javni) dug 

Galerija sjajanih bisera - o nesposobnosti i lutanju države i posle 2000. kao glavog menadžera tranzicije u tržišnu ekonomiju i oporavka

E7. Anatomija evropskih ekonomija... Stope nezaposlenosti - heterogene, uveliko iznad "prirodne stope", a u Srbiji najteže rešiv problem 

E6. Anatomija evropskih ekonomija... Pokazatelji o FDI u odnosu na investicije, najbolje govore da one mogu biti samo dopunski a nikako glavni oslonac razvoja

E5. Anatomija evropskih ekonomija... Bruto domaća štednja (akumulacija) (rang pozicije) u poređnju sa FDI

Najpre treba skrenuti pažnju i otkloniti zabludu da je zalaganje za povećanje katastofalno slabe štednje (vidi se iz donje tabele),  orijentisano samo na "stezanje kaiša" najsiromašnijih. Naprotiv, može se i treba učiniti mnogo toga da mere za povećanje štednje najmanje pogađaju tu kategoriju: od diferenciranije politike oporezivanja, raznih fiskalnih i drugih oslobađanja... pa sve uređenja odnosa u haotičnim, moglo bi se reći nehumanima rasponima plata... Ali, ovde i nije reč o mikroekonomskoj kategoriji kakva je štednja domaćinstava, već je reč o makroekonomskoj kategoriji štednje koja opšteusvojeni termin za kategoriju u kojoj danas nedostaje i veći (neraspoređeni) profit, isceđena "suva drenovina" u vidu ispumpavanja iz zemlje velikog dela dobitaka preduzeća, banaka, raznih posrednika, zatim izbegavanje poreza i iznošenje kapitala kapitala u inostranstvo, plaćanja previsokih naknada za razne strane usluge i mnogo toga drugog što depresira kategoriju Bruto domaće štednje/akumulacije.  A bilo bi suviše komplikovano da se upuštamo u to šta ta kategorija obuhvata, a što je vidljivo iz oficijelne definicije Gross national savings, koja je  prezentovane ispod donje tabele. 

E4.Anatomija evropskih ekonomija ... Ukupne investicije, % od GDP, prosek 2000-12 u poređenju sa bruto domaćom štednjom (akumulacijom)

E3. Anatomija evropskih ekonomija ... GDP rast, godišnji %, prosek 2000-12 u korelaciji sa investicijama

E1. Anatomija evropskih ekonomija - ekonomske pozicije i performanse; Sintetički prikaz

5. Anatomija sadašnjih defektnosti i anomalija u ekonomiji Srbije i njenom društvenom ambijentu čije oklanjanje je preduslov potrebnog oporavka

4. Nevolje "Evro-fanatika" - i svih nas

3. Kako većina zemalja dolazi u finansijsku neo-kolonijalnu poziciju dok drugi, manji broj zemalja postaju savremene finansijske neo-kolonijalne imperije 

2. Dužnički neo-kolonijalizam

1. "Put u Evropu" - odakle krećemo i kakav je ambijent kome težimo

0. Prologomena - nagoveštaji suštine

"Što je mnogo, mnogo je" - vredi narodna čak i u (eventualnoj) predizbornoj kampanji

Tako se rađao postsocijalistički, postranzicioni kapitalizam u Srbiji i širem okruženju

Velike promene učešća zemalja i grupacija u generisanju globalne štednje - akumulacije

 Primarni izvori globalnih tokova kapitala iz manje razvijenih zemalja naglo jačaju,  dok iz najrazvijenijih postaju sve slabiji. U prvima još uvek dominira mentalitet apstiniranja od ekstravagantne potrošnje, a u drugima jak potrošački mentalitet: čak i do 80% GDP-a ide na potrošnju domaćinstava. Pa ipak, začuđujuće je da i neki Nobelovci predlažu povećanje potrošnje kao recept za savladavanje aktuelne krize, ne prepoznavajući da to sada u njihovim zemljama nije Kejnzijanski tip manjka agregatne robne tražnje i da se ona danas mora da obezbeđuje na drugačiji način nego u vreme Velike ekonomske krize iz tridesetih godina prošlog veka.
 

The primary sources of global capital flows from less developed countries sharply strengthened, while the most developed are becoming weaker

In the first dominating mentality of abstinence, while in others the wasteful behavior: up to 80% of GDP goes to household consumption. Yet, even some Nobel laureates propose to increase spending, not recognizing that it is not lack of Keynesian type deficit of aggregate commodity demand and that she now has to enhance in a different way than during the Great Depression of the thirties of last century.

Sumoran epilog nametnutih, sebičnih tranzicionih koncepcija

Sа konceptima tranzicije po nekom od nemetnutih modela expres privatizacije - šok terapije, rasprodajne, divlje, pljačkaške privatizacije - nije ostvarena samoodrživa tržišna ekonomija, bez extrene finansijke zavisnosti i bez nedovoljne zaposlenosti i iznuđenog izvoza radne snage 

Razvijeni neoliberalni kapitalizam u uslovima dvojnog i divergentnog debalnsa GDP, gubi korak zbog neshvatanja da se agregatna robna tražnja mora obezbeđivati na drugačiji način

Samo preuzimanjem domaćih trišta zemalja u razvoju i najnerazvijenijim zemljama i kočenja njihovog ekonomskog razvoja - umesto podržavanja i povećanja njihove kupovne snage i uvozne sposobnosti iz najrazvijenijih zemalja - na duži rok je pogubna strategija za same najrazvijenije zemlje

Dugogodišnja slaba ekonomska samoodrživost - govore podaci 1976-2013

 Činjenice govore: Srbija (ranije SFRJ) još od šesdesetih nema ekonomsku samoodrživost 

Glavni neto izvoznici i uvoznici kapitala, 2012 u odnosu na 2002

Major Net Exporters and Importers of Capital, 2012 in comparison to 2002

Od stalnog, rastućeg zaduživanja veće zlo je samo shvatanje da je ono spasonosno 

Katarza sadašnjih je pozitivna - ali sama po sebi ne vraća natrag u Pandorinu kutiju ispuštena zagađenja u devedesetim

Pro-Kejnzijanska receptura je provizorno pomogla, ali nema ni nekadašnjeg ni nekog novog Kejnza koji bi duh neoliberalističkog tržišnog fundamentalizma vratio u Pandorinu kutiju

Pro-Keynesian recipies are tentatively helped, but no former or a new Keynes which could the spirit of neoliberal market fundamentalism go back in Pandora's box

Kada i kako su ideje klasičnog liberalizma mutirale u savremeni represivni tržišni fundamentalizam

Inflacija, ekonomski rast, u svetlu javne potrošnje, monetarnih agregata i nezaposlenosti - Komparativna faktografija uz kratka preliminarna potenciranja - 69 zemalja, 2000-12

Kakva bi bila "civilizacijska" dodatna tranzicija pod EU okriljem 

S1. Nužnost, štaviše imperativ oporavka i razvoja ...

Nezavidna ekonomska pozicija i razvojni zaostatak Srbije posmatran kroz GDP per capita, u komparaciji sa 8 relevantnih okolnih zemalja

Drastične, neverovatne nejednakosti GDP per capita se nastavljaju i u 2012...

Drastic, incredible unevenness GDP per capita continues and in the 2012 ...

When and how the ideas of classical liberalism mutated into a modern, repressive the market fundamentalism

Inflation, economic growth, in the light of public spending, monetary aggregates and unemployment - Comparative factography with brief preliminary potentiation - 69 countries, 2000-12

Neuspeo jugoslovenski pokušaj izgrađivanja socijalizma - modifikovanog zastranjivanja od konkurentskog, tržišnog sistema

Dugoročni raskorak trendova slabog rasta, visoke inflacije i nezaposlenosti u ekonomiji Srbije

Ko je presudno uticao na prvo, boljševičko zastranjivanje od racionalne tržišne solucije

U prošlom veku tri velika zastranjivanja od racionalne, konkurentske, tržišne solucije, sa i danas teškim posledicama

Trend analiza slabih ekonomskih performansi Srbije 2000-12; Faktografija o kretanjima u 8 kategorija , prema IMF WEO April 2013

Sa naizgled zadovoljavajućim stopama rasta GDP per capita 2000-12, umesto oporavka - dalje zaostajanje

O slabim ekonomskim performansama Srbije ubedljivo govori komparacija sa 9 EU zemalja najbližeg okruženja

EU integracija Srbije - neke bitne kontroverze  

Kasno za ukrcanje na "Brod miljenika" "zapadnih moćnika"?

Nepodnošljiva lakoća preuranjenog (samo)proglašavanja "istorijskog uspeha"

Slabe ekonomske performanse Srbije među 55 analiziranih zemalja, gotovo po svim indikatorima

M6. Ukupne investicije (domaće i FDI), nezaposlenost, saldo platnog bilansa - sve u korelaciji sa stopama rasta

M5. Državna potrošnja - sveukupna i finalna (bez zarada) - i državni dug - sve u korelaciji sa stopama rasta, u periodu 2000-12

M4. Upotreba GDP i suficit plasiran u inostranstvo, odnosno deficit pokrivan iz inostranstva, u periodu 2000-11, za 55 zemalja

M3. Investicije, njihova pokrivenost domaćom štednjom, njihova efektivnost - sve u korelaciji sa ekonomskim stopama rasta - za 55 zemalja

M2. Ekonomske stope rasta 2000-12,u 55 zemalja, po godinama, rangirane i segmentirane na osnovu proseka u periodu

M1. Indikatori (11) o tekućim i razvojnim kretanjima za 2000-11 u 55 zemalja

Ekonomske stope rasta 2000-12,u 55 zemalja, po godinama, rangirane i segmentirane na osnovu proseka u periodu 

Finalna potrošnja domaćinstava - Rang pozicije u uzorku 55 zemalja (i 11 indikatora)

K1. Kako zemlje (i Srbija) podnose globalnu krizu - 9 indikatora za 69 zemaljana

K2. Kako zemlje (i Srbija) podnose globalnu ekonomsku krizu - Korelacija ekonomskog rasta, investicija i štednje (akumulacije) - predkrizni i krizni perio u 69 zemalja

Paradoks - iluzija bržeg rasta GDP per capita u current US$ od realnog ekonomskog rasta - komparativna analiza za predkrizni i krizni period, za 69 zemalja 

Zemlje sa najvećim neskladom GDP per capita rasta sa kretanjem stopa realnog ekonomskog rasta

Zemlje sa najvećim neskladom GDP per capita rasta sa kretanjem stopa realnog ekonomskog rasta

Neki "biseri" koji govore da država nije (bila) dorasla svojoj ulozi u tranziciji, oporavku i razvoju

Ova prvobitna, potpunija verzija članka je već ranije bila arhivirana uz zadržavanje samo jednog veoma kratkog izvoda pod naslovom "Sjajni biseri" nekih bvših, a bogami i sadašnjih, nižu li se nižu. Međutim,očigledno je da stvari stoje tako da i ova izvorna, šira verzija treba da bude na uvidu javnosti, pa je zbog toga "rearhivirana".

Srbija u najnovijoj vizuri IMF-a, april 2013.

luzije prevelikih očekivanja od Foreign Direct Investments (FDI)

Kako do "luke spasa" ...?

Da Srbija teško diše nepobitan dokaz je da se mora (nerazvojno) zaduživati - za "podršku budžetu"; sve dok je tako, od oporavka nema ništa!!

Paradoks i problemi javnog sektora u Srbiji - I deo: podržavljenje i hipertrofija u devedesetim; Paradoks je očigledan: iako i sam pustošen (p)ostao je dominantan i - neodrživ

Da se više ne obmanjujemo - ni sa EU ni bez nje, sa osloncem na BRIK, "Treći svet", nema razvoja bez domaće akumulacije...

Kapitalan i nepobitan nalaz: Bruto domaća štednja (akumulacija) je razvojno primarna, FDI su sekundarne ili marginalne 

U domenu tržišta i agregatne robne tražnje su primarni uzroci mnogih debalansa - pa i globalne krize

Ključne karakteristike liberalizovanih tokova kapitala u korištenju "globalne štednje" putem externog zaduživanja. Rang pozicije, bruto i neto (NIIP), u uzorku od 85 zemalja

Performance of liberalized capital flows manifested in using the "global saving" by gross external debt: the rank position per capita and % of GDP. The rank position according to NIIP % GDP

Da je tranzicija mnogo više i teže od "kreativne destrukcije" netržišnog sistema, potvrdila je dosadašnja neuspešnost, ali i namentnula "popravni" - bez izgleda da dobijemo "prelaznu ocenu"

Globalna ekonomska kriza nije uzrok tranzicione neuspešnosti već je otežanim spoljnim finansiranjem deficita i debalansa samo rekla: "car je go"

Kako ponovo zaposliti milion radnika

Milion manje zaposlenih u 2011. nego u 1989. najubedljivije govori i o dubini pada i težini oporavka Srbije. Pogotovo, u svetlu najnovijih IMF i WB pokazatelja za Srbiju 

"Kome zvona, zapravo, zvone? - General government gross debt, % of GDP 2006-11

Neracionalna vlada (država)? ona koja mnogo troši ili ona koja nema rezultata? - General government total expenditure, % of GDP, 2006-11

Može li se, apsolutno i komparativno, padati još niže? GDP per capita, current prices, US$, 2006-11

Stope rasta - i apsolutno i komparativno mizerne za ubrzan oporavak - GDP, constant prices, % change, 2006-11

Nezaposlenost - najlošije rang-pozicije imaju zemlje Balkana (i Srbije) i Afrike, zatim posttranzicione zemljme u EU, pa najrazvijenije...

Za nedovoljnost robne tražnje i niske stope rasta odgovorna je ekstravagantna finalna potrošnja i pogrešna upotreba a nikako visina štednje

Na vidiku još veće promene, repozicioniranje najrazvijenijih i najvećih zemalja sveta, i Srbije i njenog šireg okruženja

Promena "odnosa snaga" u svetskoj ekonomiji je značajna - to više nije iznenađenje, ali ko su sve "dobitnici" a ko "gubitnici" - to za mnoge sigurno jeste

Mnogo iznenađenja i pertumbacija među dvаdeset nаjvećih ekonomijа sveta

IMF prognoze za Srbiju nisu optimističke kao što zvuče Dinkićeve

Stope rasta, formiranje i upotreba GDP, u prethodne tri decenije, u Srbiji i njenom okruženju - siže 

"Sjajni biseri" nekih bvših, a bogami i sadašnjih, nižu li se nižu...

Ova je veoma kratki sažetak prvobitne, potpunije verzija članka koji je već ranije bio arhiviran.  Međutim, očigledno je da stvari stoje tako da i ova izvorna, šira verzija treba da bude na uvidu javnosti, pa je zbog toga "rearhivirana" pod naslovom Neki "biseri" koji govore da država nije (bila) dorasla svojoj ulozi u tranziciji, oporavku i razvoju

Stagflacija ante portas, snažno kuca na vrata ali - nema ko da to čuje i razume 

Investicije od 1971 do 2011 - metafora sloma bez oporavka ekonomije Srbije - numerička faktografija i grafička ilustracija

Bruto domaće investicije i bruto domaća štednja u Srbiji u stalnom raskoraku

Evropa u svetu, Srbija u Evropi - Komparativna analiza najvažnijih odnosa i interakcija  


bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com