top
logo

NET Computer Engineering doo 21000 Novi Sad, Br. Ribnikar 52 * tel. +381 21 42 11 11 * fax: +381 21 42 22 11 * office@netcomp.rs * www.netcomp.rs
* MICROSOFT: Proizvodi, Licenciranje * HP: Serveri, Radne stanice, Prenosivi računari, Štampači, Skeneri

Meni - KATEGORIJE

Statistika

Broj pregleda članka : 185257

Ko je na sajtu

 58 gostiju na sajtu

Home
HOMENapisao Prof. Dr Stanko Radmilović   
petak, 27 mart 2015 09:45

HOME

KATEGORIJE

 

Kratki članci - Separati - Reagovanja

Samo o ekonomiji Srbije

Ekonomski problemski članci

O fundamentalnim promenama u Svetu ekonomije

Savremeni Svet novca i finansija

Srbija i uže i šire okruženje

Globalni Svet ekonomije

Articles in English

Turbulentne devedesete (i pre njih)

"EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA" - knjiga u predvečerje tranzicije i raspada prethodne države

Promene sistema i Srbija

EKONOMIJA SRBIJE: TEŽAK SLOM I JOŠ TEŽI OPORAVAK - Knjiga

Curriculum Vitae - kratka biografija sa pregledom najvažnijih radova Prof. dr Stanka

ARHIVA

 

Najnoviji članci

Ko je i čijim kapitalom pokupovao preduzeća, banke i tržište Srbije

Deficiti platnog bilansa, % of GDP, u periodu 2005-15, u 51 zemlji

Javni dug 2005-15 u 51. zemlji - preliminarna analiza pokazuje da nije u korelaciji samo sa javnom potrošnjom 

Javna potrošnja za 2005-10 i 2011-15; Analitički podaci za komparativnu analizu javnih rashoda i javnih dugova u 51 zemlji

Globalna ekonomska kriza se produbljuje - pokazuju Stope rasta GDP po stalnim cenama u 2005-10 i 2011-15 51 zemlja

Nezaposlenost - nivo i kretanje - u periodima 2005-10 i 2011-15, uzorak od 51 zemlje 

Inflacija u periodima 2005-10 i 2011-15, uzorak od 51 zemlje

That the global crisis deepens and not to the "front door" - clearly show the growth rates of GDP at constant prices, 2005-15 

Total investment, % of GDP, 2005-15 

Gross national savings, % of GDP, 2005-15 

Da se globalna kriza PRODUBLJUJE, a ne da je na "izlaznim vratima", jasno pokazuju Stope rasta GDP po stalnim cenama, 2005-15 

Zemlje sa SUFICITOM odnosno DEFICITOM Bruto domaće štednje (akumulacije) u odnosu na domaće investicije 

Bruto nacionalna štednja, % od GDP, 2005-15 

Ekonomski analitičari - sram da nas bude!! 

Ukupne domaće investicije - Total investment, % of GDP, 2005-15

Istorijski izbori - "čisti ko suza", "bez ozbiljnijih nepravilnosti", "najmanje nepravilnosti nego ikad"....

Premijer Vučić nije u dobrim odnosima ni sa ostvarivim obećanjima - to je već dobro poznato - ali ni sa srednje- školskom matematikom

GDP per capita - i u initernacionalnim dolarima neravnomernosti enormne

Stope rasta GDP po stalnim cenama, 2005-15, i segmentacija na iznad i ispod prosečne 

Komparativna analiza Jugo-istočnih evropskih ekonomija kaže: tu nema "tigrova", Srbija to sigurno nije

Ekonomska stvarnost Srbije - niko da se pohvali " istinom, samo istinom i celom istinom"...jer je veoma sumorna 

Ko je eksterno prezadužen - External debt stocks, total % of GDP

Gomilanje spoljnih dugova - Cumulation of external debts - je anomalija koja ekstremni finansijski neoliberalizam čini neodbranjivim i neodrživim

Rastući platno bilansni problemi se, zasada, rešavaju samo palijativno - hipertrofijom spoljnjeg zaduživanja 

ASIMETRIČNE EKONOMSKE SLOBODE, NEOLIBERALIZAM I GLOBALIZAM - I MIGRANTSKA KRIZA 

Stope rasta u globalnoj ekonomiji 2005-14 i preliminarna IMF procena za 2015. - ništa ružičasto

Heterogene stope ekonomskog rasta i u 2015. nužno su nastavile da menjaju sliku sveta ekonomije

Zabrinjavajuća slika kretanja svetske ekonomije - GDP u tekućim U.S.$

Divergencija realnih veličina i njihovog vrednovanja u tekućim U.S.Dollars; Nužnost iskazivanja u Current International Dollars

Sve manji udeo u svetskom GDP totalu grupacija razvijenih zemalja u kojima dominira paradigma tržišnog fundamentalizma

List of countries by GDP (PPP) - "Prilog uz Sve manji udeo u svetskom GDP totalu onih grupacija zemalja u kojima dominira paradigma tržišnog fundamentalizma..."

Ko ostvaruje veliku a ko nedovoljnu domaću štednju (akumulaciju); komparacija sa domaćim investicijama

U javnim finansijama razvijenih umesto "nevidljive ruke" tržišta, vidjiva je - suprotno principima neoliberalizma - džinovska "gramziva ruka" države  


 

 

UN podaci o GDP per capita, current U.S. dollars za 2014 - sramota čovečanstva kolike razlike - Prilog uz razmatranje GDP per capita

Glavni neto izvoznici i uvoznici kapitala, 2014. u poređenju sa 2002. i 2012. i u kontekstu njihovih FDI

 

 

 

 

Poslednji put ažurirano ( petak, 27 maj 2016 14:58 )
 bottom

Profesor Doktor Stanko Radmilovic www.stankoradmilovic.com